Vývoj a výroba

Main Menu

Telefonní hovorny a příslušenství – vývoj a výroba

Vzhledem k rozsahu základních služeb podpory provozu veřejných telefonních hovoren (kabin, budek) a boxů se rozhodnutí o vlastním vývoji a výrobě telefonních hovoren (kabin, budek) a příslušenství jeví jako logický krok zajištění komplexnosti poskytovaných služeb.
V současné době disponuje společnost Centrum integrovaných služeb díky internímu vývojovému zázemí i získaným zkušenostem návrhy a výrobou několika typů telefonních hovoren (kabin, budek) moderního designu (jak jednoúčelových, určených pro instalaci telefonního automatu, tak víceúčelových – umožňujících využít reklamního potenciálu místa určeného k instalaci). V nabídce je rovněž několik modelů neprosvětlených i prosvětlených reklamních panelů v provedení pro statickou i pohyblivou reklamu a probíhá vývoj panelů napájených solárními články a multimediálních panelů v provedení k instalaci na telefonní hovorny (kabiny, budky).
Aktuálně dostupné materiály pro výrobu i povrchovou úpravu umožňují i velmi nestandardní provedení telefonních hovoren (kabin, budek) a případné zpracování návrhů zcela v souladu s požadavky - specifiky místa budoucí instalace telefonních hovoren (kabin, budek).

Rozsah služeb vývoje a výroby pro oblast veřejných telekomunikací lze shrnout do následujících kategorií:
  • Návrh, vývoj a výroba telefonních hovoren a jejich příslušenství, v souladu s normami ČSN i EN
  • Výroba funkčních vzorků telefonních hovoren a příslušenství
  • Návrh, vývoj a výroba reklamních panelů (PLV, CLV, …) včetně příslušenství (rolovací systémy, akumulátorové napájení, solární panely, atd.)
  • Finanční zajištění investičního záměru (i dlouhodobého charakteru) se vztahem k telefonním hovornám, automatům, reklamním panelům
  • Poskytnutí výrobků (telefonních hovoren, reklamních panelů na telefonní hovorny) a zajištění jejich provozu formou outsourcingu

Zpět na hlavní stránku...