Úklid a údržba telefonních hovoren

Main Menu

Úklid a údržba telefonních hovoren


Základní částí služeb podpory provozu veřejných telefonních hovoren (kabin, budek) a boxů jsou činnosti úklidu, běžné údržby a servisu. Tyto činnosti jsou realizovány na základě každodenního informačního servisu – sběru dat v terénu, jak pracovníky společnosti Centrum integrovaných služeb, pracovníky společnosti O2 Czech Republic, tak i např. v případech havárií informací od aktivní veřejnosti. Základní částí služeb podpory provozu veřejných telefonních hovoren (kabin, budek) a boxů jsou:

  • Pravidelný úklid telefonních hovoren / boxů dle průběžně aktualizovaného harmonogramu četností
  • Mimořádný úklid telefonních hovoren / boxů – neprodlený úklid mimo pravidelný harmonogram (úklid po vandalismu, znečištění, …)
  • Výměny telefonních seznamů a informačních panelů v telefonních hovornách
  • Kontrola funkčnosti telefonních hovoren i telefonních automatů
  • Provádění běžných oprav telefonních automatů v terénu
  • Komplexní opravy telefonních automatů v dílnách
  • Provádění běžných oprav telefonních hovoren v terénu (provozní poškození, tj. skla, zámky, zrezivělé části, atp.)
  • Opravy telefonních hovoren v dílnách (po autohaváriích, vandalismu, atp.)
  • Informační servis (shromažďování dat v denním i nočním provozu)
Zpět na hlavní stránku...