Telefonní hovorny a automaty – outsourcing provozu

Main Menu

Telefonní hovorny a automaty – outsourcing provozu


Sledování trendů a vyhodnocování budoucího vývoje na telekomunikačním trhu vedlo k rozhodnutí společnosti zavést a certifikovat systém kvality řízení pro oblast outsourcingu telekomunikačních zařízení. Od roku 2007 je tak společnost Centrum integrovaných služeb zřejmě jedinou společností v ČR – držitelem certifikace systému řízení kvality, nyní dle ČSN EN ISO 9001:2016: Výstavba, údržba, likvidace a outsourcing telekomunikačních zařízení a reklamy.

Služby outsourcingu provozu telefonních hovoren (kabin, budek) je možné rozdělit do dvou základních skupin:
  • Personální outsourcing (zajištění služeb personálními zdroji)
  • Technologický outsourcing (zajištění komplexního outsourcingu telekomunikačních zařízení (telefonních hovoren (kabin, budek), telefonních automatů)

V současné době poskytuje divize Služby pro telekomunikace společnosti Centrum integrovaných služeb v ČR pro společnost O2 Czech Republic služby personálního outsourcingu, zahrnující služby:
  • Údržba, servis a úklid telefonních hovoren (kabin, budek)
  • Plánování, výstavba a optimalizace telefonních hovoren (kabin, budek)
  • Vývoj a výroba telefonních hovoren (kabin, budek) a příslušenství

Zpět na hlavní stránku...